• Geinburgia is meer dan alleen de voetbalclub van het dorpje Driemond in Amsterdam Zuidoost. Door het ontbreken van kerk, kroeg en andere ontmoetingsplekken, vervult Geinburgia ook een belangrijke sociale rol in het dorp. De kinderen kunnen er veilig spelen en het is een voor velen een ontmoetingsplaats om bij te praten.

  Zoals elke club leunt Geinburgia zwaar op haar vrijwilligers. Dankzij deze fantastische vrijwilligers houdt de club al bijna zestig jaar zelfstandig het hoofd boven water. Echter voor sommige dingen is alleen tomeloze inzet van vrijwilligers niet genoeg. Voor het aankopen van materialen en het betalen van rekeningen is dringend geld nodig.

  Een sportvereniging als Geinburgia heeft inkomsten uit drie bronnen. Ten eerste uit de contributie van de leden, ten tweede uit de omzet van de kantine en ten derde uit sponsoring. Zoals eerder gesteld is onze kantine een belangrijke ontmoetingplaats en over de inkomsten daaruit hebben we geen klagen. Aangezien het een doelstelling is om het voetbal betaalbaar te houden voor onze leden, wordt de contributie vergeleken met de clubs om ons heen in de regio op een zeer betaalbaar niveau gehouden. De grootste potentie om de inkomsten te vergroten ligt bij de sponsoring.

  Er is de laatste maanden hard aan de weg getimmerd om een sponsoringprogramma op te zetten. Dit heeft geleid tot een sponsoring commissie die zich zal gaan bezig houden met het actief werven van sponsors. De doelstelling van deze commissie is naast het werven van sponsors ook het behouden van sponsors, zodat Geinburgia op de lange termijn een stabiele financiƫle basis heeft.

 • Mogelijkheden sponsoring

  De mogelijkheden voor sponsoring zijn als volgt:

  • Reclameborden langs speelvelden.
  • Sponsoring wedstrijdbal(len) / materiaal.
  • Kleding.
  • Website.
  • Virtuele sponsoring. (in kantine)
  • Vrienden van Geinburgia
  • Korting bij Geinburgia’s energieleverancier
  • Sponsorloterij

  U kunt contact opnemen met de sponsorcommissie via sponsoring@geinburgia.nl

   

 • Sponsors Geinburgia