• Aan alle leden en ouders van jeugdleden van vv Geinburgia

   

  In de ledenvergadering van vv Geinburgia, in mei j.l. is voorgesteld om vrijwilligerswerk,

  waaronder bardiensten, verplicht te stellen. Dit voorstel is in deze vergadering met

  algemene stemmen aangenomen, en zal vanaf het seizoen 2017/18 van kracht zijn.

  Je wilt, als je kind aan het trainen of voetballen is toch van een kop koffie of andere –

  versnapering genieten. Of als je zelf gespeeld hebt even napraten onder het genot van

  een hapje en/of drankje !

  Om Matchz/o draaiende te houden en het dus voor GB leuk en levendig te houden is

  het van groot belang dat deze beslissing is genomen. Er is dringend behoefte aan vrijwil-

  ligers, als er mensen ziek worden hebben we simpelweg geen barbezetting. Bovendien

  doet een relatief kleine groep vrijwilligers nu al het werk. De club is er voor en door de

  leden, met elkaar kunnen we de tent draaiende houden. De afdeling tennis is ons hier al

  in voor gegaan, wat betreft de zomer maanden. De afdeling voetbal zal zelf de periode

  september tot juni dienen in te vullen.

  Als iedereen meewerkt hoeft een bardienst hooguit 2x per seizoen gedraaid te worden,

  Je mag natuurlijk vaker als je het leuk vind. En een bardienst is niet langer dan 2,5 uur

  per keer. Je kunt ook op zaterdag ochtend gastheer of gastvrouw zijn en dan de tegen-

  stander ontvangen en wegwijs maken bij GB.

  Mocht je onverhoopt verhinderd zijn voor je bardienst of andere vrijwilligers taak, dan

  dien je zelf tijdig voor vervanging te zorgen.

  Het afkopen van vrijwilligersdiensten is vooralsnog niet aan de orde we gaan er vanuit dat

  de meerderheid begrip heeft voor de situatie. In het ergste geval kan het zijn dat de

  kantine gesloten is.

   

   

  Er is een team gevormd die de ouders van jeugdleden en leiders van de senioren-

  teams zullen benaderen om o.a. gezamenlijk de bardiensten in te delen.

  Zij doen dit namens en volledig gesteund door het voetbal bestuur.

   

   

   

   

   

  Namens het bestuur van Geinburgia

   

  Pim Boin voozitter.