• Belangrijke leden vergadering afd. voetbal
  ​Op 16 mei a.s. wordt er een ledenvergadering gehouden aanvang 20.00u
  Een van de onderwerpen: Het voorstel om bardiensten bij Match/o vanaf het nieuwe seizoen '17/'18 verplicht te stellen !
  Waarom bardiensten voor je club doen !?
  A. Er is dringend behoefte aan barbezetting, niet alleen tijdens of na wedstrijden maar ook bij trainingen en toernooien.
      Je wilt als je kind aan het trainen is toch van een kopje koffie genieten of i.d. Of nadat je zelf gespeeld of getraind hebt nog
      even napraten onder het genot van een drankje en/of hapje !
  B. De huidige pool van vrijwilligers is heel krap en doet een relatief kleine groep nu al het werk, als er mensen ziek worden
      hebben we geen barbezetting.
  C. De club is er voor en door de leden en met elkaar zullen we de zaak draaiende moeten houden, dat geldt voor allerlei
      vrijwilligerswerk dus ook voor de bardiensten. Meestal sta je voor de bar en staat een ander verenigingslid voor jou te tappen
      het zou leuk zijn als dat ook andersom zou gebeuren.      
  D. Door met elkaar vrijwilligerswerk voor de club te doen kunnen we de kosten voor de club laag houden, zo blijft onze sport betaalbaar.
  E. De prijzen in Matchz/o zijn laag en dat kan alleen omdat Matchz/o  op vrijwilligers(werk) draait. Daar kunnen wij als afdeling voetbal 
      ook een steentje aan bijdragen.
  F. Een bardienst draaien is veel leuker dan je denkt, je leert andere leden (beter) kennen en ook die van de andere sportverenigingen
      en je doet bijzonder nuttig werk voor de vereniging.
  G. Bardiensten bij Matchz/o zijn niet ingewikkeld, alles is eenvoudig gehouden en vooraf krijg je duidelijke instructies toegestuurd 
       over het hoe of wat achter de bar. Bovendien zijn er ter plekke altijd mensen die je kunnen bijstaan.
  H. De afdeling biljart en de kaartclub draaien al enkele jaren bardiensten, sinds kort heeft de afdeling tennis de bardiensten verplicht  
      gesteld en werkt er vanaf het nieuwe seizoen mee (april 2017) Wij kunnen niet achterblijven solidariteit is het motto ! 
     Bestuur Geinburgia.