• Beste (ouders/verzorgers van) Leden,
    De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer in volle gang. Hier hoort natuurlijk ook de betaling van de contributie bij. De brieven met betrekking tot de contributie zijn verstuurd.
    Wij vragen alle leden de contributie voor 1 september 2016 over te maken op de rekening (NL71 RBRB 0687 8214 87) van Geinburgia. Ontvangen wij de contributie niet voor 1 september 2016 dan worden er € 10,00 extra kosten in rekening gebracht. Als de contributie niet (op tijd) wordt betaald, mag er ook niet meegedaan worden aan trainingen en wedstrijden. Dus voorkom teleurstelling en extra kosten en betaal de contributie op tijd.
    Mocht u geen brief ontvangen dan betekend dat niet dat u geen contributie moet  betalen. Mogelijk zijn wij niet in het bezit van de juiste adresgegevens. Bent u recent verhuist, geef uw nieuwe adres dan door via: leden@geinburgia.nl
    Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
    Het bestuur van Geinburgia.