• LEDENVERGADERING AFD. VOETBAL 19-4-2016 20.00 uur

  18 apr 2016 | Club nieuws
 • Dinsdagavond is de algemene ledenvergadering.

  Hierbij de agenda:

  Huishoudelijk reglement ; voorstel verplicht stellen bardiensten draaien ( Matchz/o)
  
  Contributie verlaging door nieuw sponsor contract
  
  Toernooi commissie t.b.v. jeugdtoernooien bij GB.
  
  Thema avond m.b.t. de toekomst van GB.
  
  Bestuur verkiezing; aftredend voorzitter Pim Boin, niet herkiesbaar.
  
  Wat verder ter tafel komt.
  
  Rondvraag
  
  Tot dinsdag.