• Jaarplanning

  SV Geinburgia

   

  Ontworpen door: Pim Boin, Jaap de Groot, Peter Kouffeld, Marion Germans en Tom Verhoek.

   

  Voorwoord:

  De jaarplanning van SV Geinburgia is samengesteld door het bestuur van SV Geinburgia en het project De Sportpedagoog. Doelstelling van de jaarplanning is om al het kader, trainers, vrijwilligers en leden te informeren over de gang van zaken binnen SV Geinburgia. Met deze jaarplanning wordt een ieder op de hoogte gebracht van de activiteiten binnen de vereniging. Dit is tevens het hoofddoel van het bestuur: “De verenigingsactiviteiten meer zichtbaar laten worden richting de buitenwereld. D.m.v. website, informatie verspreiding en communicatie”

  Een globaal overzicht van de jaarplanning is te vinden in de bestuurskamer van SV Geinburgia.

  Driemond, juni 2014.

   

  Augustus 2014

   

  • 1e week augustus: Start senioren trainingen

   

  • 2e week augustus: Start jeugdtrainingen

   

  • Laatste weekend augustus F Amsterdam Cup bij SV Geinburgia

   

   

  September 2014

   

  • 1e week september: Ouderavonden

  -         Structurele agenda voor alle ouderbijeenkomsten (Marion mailt bestuur)

  -         Uitreiking jeugdboekje

  -         Input bestuur (Contributie, commissies etc.)

  -         Input Sportpedagoog (aanbieden cursussen, uitleg functie)

   

  • Dinsdag 2 september 1ste bestuursvergadering

   

  • Zaterdag 6 september Kick-Off vullen of Voeden

  -         Alle leden en oud leden zijn welkom voor de aftrapbijeenkomst van Vullen of Voeden (filmpje Wilfred Genee) Ook komt er deze dag een profvoetballer naar Geinburgia.

   

   

  • 2e en 3e week september Tom (Sportpedagoog) langs alle jeugdelftallen

  -         Tom gaat langs alle jeugdelftallen om de jeugdtrainers te ondersteunen bij de opstart van de nieuwe teams.

   

  • 15 september sluiting inschrijving trainerscursus pupillen (start oktober)

   

  • 4e week september “Vrijwilligersweek”

  -         Tijn (Combinatiefunctionaris) en Marion (Sportpedagoog) gaan deze week actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers binnen de vereniging. Doelstelling: Het vormen van een stuurgroep. Deze stuurgroep kan mee denken en beslissen over verschillende activiteiten binnen de vereniging.

   

   

  Oktober 2014

   

   

  • 2e week oktober: planning start trainerscursus

  -         De docent wordt aangesteld via de KNVB. De vereniging overlegt met deze docent het vaste tijdstip van de bijeenkomsten. In totaal worden er 8 bijeenkomsten gegeven.

  -         Andere geïnteresseerde deelnemers zijn welkom via het project De Sportpedagoog

   

  • 7 oktober bestuursvergadering

  -         Eventueel nieuwe stuurgroep uitnodigen

   

  • 3e week oktober (vakantie week) Fair Play Cup o.l.v. de combinatiefunctionaris.

  -         Het project De Sportpedagoog kan hierin een ondersteunende rol bieden.

  -         De eventuele nieuwe stuurgroep kan ondersteunen in de organisatie.

   

   

  November 2014

   

  • 1e week november: Promotie mixtoernooi

  -         Het bestuur gaat alle teams informeren over het mixtoernooi van 27 december. Inschrijving gaat via het bestuur.

   

  December 2014

   

  • 27 december mixtoernooi senioren

  -         Bij goed weer kan dit buiten op de velden

  -         Bij slecht weer eventueel in de zaal

  -         Organisatie ligt in handen van het bestuur

  -         Doelstelling is dat dit toernooi richting de buitenwereld goed gecommuniceerd wordt (PR)

   

  • 5e week december: Sport en Spel dag jeugd

  -         Organisatie: Tijn, Marion en stuurgroep

  -         Dit kan de eerste activiteit worden die (bijna) geheel is georganiseerd vanuit de nieuwe stuurgroep met ondersteuning van Tijn en Marion

  -         Alle trainers en leider moeten deze dag uitgenodigd worden voor de thema avond in de 4e week van januari

   

   

  Bijzonderheden: Tom (Sportpedagoog) vertrek voor 2 en halve maand naar het buitenland. Voor dringende zaken kan contact opgenomen worden met Marion.

  Januari 2015

   

  • 2e week januari: Sneeuwballen toernooi jeugd

  -         Dit toernooi wordt al langere tijd georganiseerd voor de gehele jeugd

  -         Organisatie in handen van de toernooicommissie, het bestuur en de eventuele stuurgroep

  -         Alle trainers en leider moeten deze dag nogmaals herinnert worden aan de thema avond in de 4e week van januari

   

  • 4e week januari: Thema avond vanuit Sportpedagoog.

  -         Organisatie in handen van Tessa Blom

   

   

  Februari 2015

   

  • 2e week februari: Start inschrijving scheidsrechtercursus.

  -         Inventariseren hoeveel aanmeldingen er zijn vanuit de vereniging (Tiemo, Marion, bestuur)

  -         Het geven van een GO of NO GO voor deze cursus

   

  • 4e week februari: Aanvraag scheidsrechtercursus

  -         Indien in week 2 is gebleken dat er genoeg deelnemers zijn wordt er een scheidsrechtercursus aangevraagd

  -         Hierbij dient er gekeken te worden naar de kosten van deze cursus

  -         SV Nieuw Sloten heeft afgelopen jaar deze cursus in 1 avond en 1 ochtend gehouden(vrij/za)

  -         Aanvragen cursus: Bestuur en Tom

   

  • 4e week februari (vakantieweek): Jeugdactiviteit

  -         Thema: Carnaval?

  -         Organisatie: Stuurgroep. Ondersteuning: Tijn en Marion

   

   

  Bijzonderheden: Tom (Sportpedagoog) komt op 20 februari terug.

  Maart 2015

   

  • 1e week maart: Bespreking verder jaarplanning

  Uitgenodigd: Totale bestuur, coördinatoren, Tijn, Marion en Tom.

  -         Kort terugblikken op afgelopen half jaar. Welke doelen zijn wel en niet behaald. Waarin kunnen nog verbeteringen komen

  -         Vooruitblik: Welke aanvullingen dienen we aan te brengen op de jaarplanning voor de komende 4 maanden

   

  • 2e week maart: Trainersoverleg

  Uitgenodigd: alle trainers en leider.

  -         Bespreking 1e seizoenshelft en vooruitblik komende seizoenshelft

  -         Vooruitblik op individuele gesprekken trainers met bestuur en Tiemo

  -         Vooruitblik op jubileumfeest

   

  • 3e week maart: Evaluatie individuele trainers

  -         Het bestuur en Tiemo gaan kijken welke trainers/leiders er volgend jaar door willen

  -         Het bestuur en Tiemo gaan op zoek naar eventuele nieuwe trainers

   

   

  April 2015

   

  • 1e week april: Planning start eventuele scheidsrechterscursus.

  -         Deelnemers informeren

   

  • 3e week april: concept trainers 2015/2016

  -         Organisatie bestuur en Tiemo.

   

  • 4e week april: inschrijven mixtoernooi

  -         Organisatie: bestuur en Matchzo

   

   Bijzonderheden: maandag 27 april koningsdag

  Mei 2015

   

  • 1e week mei: vaststellen trainers 2015/2016

  -         Bestuur

   

  • 2e week mei: Voorbereidingen jubileumfeest

  -         Stuurgroep met ondersteuning van Marion.

  -         Vrijwilligersavond te gelijke tijd met jubileumfeest?

  -         Kinderactiviteiten

  -         Thema avond

  -         Cadeau voor de vereniging

   

  • 3e week mei: Globale indeling jeugdteams SV Geinburgia.

  -         Jaap, Tiemo en Tom

   

  • Zaterdag 30 mei SV GEINBURGIA 65 jaar!

  Jubileumfeest

  -         Mixtoernooi

  -         Thema avond

  -         Vrijwilligersavond

  -         Lid van verdienste?

  -         Organisatie: Bestuur, commissies, coördinatoren, combinatiefunctionaris en sportpedagogen.

   

  Bijzonderheden: Voor 31 mei uitschrijven. Trainers en coördinatoren informeren ouders. (communicatie op de website)

  Juni 2015

   

  • 1e week juni: Concept indeling teams maken

  -         Bestuur

   

  • 3e week juni: Definitieve indeling teams maken

  -         Bestuur

  -         Communicatie op de website

   

  • 4e week juni: Jaarplanning maken voor volgend seizoen

  -         Terugblik afgelopen 4 maanden jaarplanning

  -         Nieuwe jaarplanning maken voor aankomend seizoen inclusief verbeterpunten.

   

  Bijzonderheden: Tot 15 juni kunnen leden zich in- en overschrijven.